Οι τρείς Ιεράρχες!!!

Οι κατασκευή  της   εικόνας   των  τριών  Ιεραρχών  έγινε   σε   φωτοτυπημένο  χαρτονάκι   Α4  όπου  τα  παιδιά  έβαψαν  με  μαρκαδόρους  αρχικά  και   στη  συνέχεια  πέρασαν  με  το   πινέλο  βουτυγμένο  σε  αραιωμένο  νες-καφέ. Λίγη  χρυσόσκονη   στα   φωτοστέφανα και   στη  συνέχεια  τις  έκαψα  γύρω   … Συνέχεια